Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Aktuální informace

Ordinační hodiny jsou během léta shodné s ordinačními hodinami v běžném roce.

Již v pátek 22.7. nás zastoupí dr. Svobodová (zdravotní důvody). Olouvám se za případné komplikace.

Ordinace bude zavřena z důvodu dovolené jeden týden: od pondělí 25. července do pátku 29. července. V té době nás bude recipročně zastupovat paní dr. Eva Svobodová ve své ordinaci na PK I. na Ulrichově náměstí. Ordinuje podle svých ordinačních hodin - především dopoledne.

Prosím, pamatujte na potvrzování přihlášek na tábory, či jiné hromadné akce. Týká se to i sportovních prohlídek. Ty může potvrdit jen ten pediatr, u kterého jsou v dokumentaci záznamy o očkování a případných nemocech. Zastupující lékař je nesmí potvrzovat. Dodržujeme toto pravidlo společně s paní dr. Svobodovou.

Děkuji Vám za pochopení, Ladislav Hanousek


Milí rodiče, máte-li tři minuty svého času, poslechněte si příběh, který by ani kreativní scénárista nevymyslel. S krmením dětí může mít problém kde kdo a toho se příběh týká.

Včera, 16. července 2022, jsem měl službu na ambulanci dětské kliniky. Přišli k nám mladí, rozrušení rodiče s osmiměsíční holčičkou, která měla akutní zánět hrtanu. Je to onemocnění, které může vést až k dušení dítěte, případně i smrti, pokud by se neléčilo. Po vyšetření jsem holčičce předepsal antibiotikum v sirupu a ještě dva léky, které mám u akutní laryngitidy vyzkoušené. Rodiče odešli do lékárny. Mezi tím se v čekárně nakupilo asi sedm dalších nemocných dětí a rodiče se vrátili a stěžovali si, že jim holčička antibiotický sirup opakovaně zvrací a ptali se, jestli bych se nějak nepokusil dostat ho do ní. I když bylo práce hodně, připadli mi opravdu hodně vyděšení. Vzal jsem je tedy do ordinace a vyzval maminku, aby přede mnou zkusila sirup podat. Ona natáhla příslušné množství sirupu do přiložené stříkačky a holčičce ho ze stříkačky vystříkla do úst. Dítě samozřejmě zvracelo. Až po tom, co jsem ji přepočítal velikost úst i celé ústní dutiny holčičky na dospělého člověka, dospěli jsme k situaci, která by nastala u dospělého: Museli byste použít nejméně zahradní hadicí a s její pomocí rychle vstříknout do úst rozrušeného člověka asi půl litru nějaké husté tekutiny - přímo proti měkkému patru. Jen největší borci by zvracení potlačili. Pak teprve zmínění rodiče pochopili, co dělají špatně. Dal jsem antibiotikum na lžičku a v klidu nechal dítě sirup spolykat. Obešlo se to bez nejmenších problémů, dokonce si hezky pomlaskávala. Ani když jsem psal knížku "Maminko, není mě dobře", jsem na takovou divokou alternativu podávání léků nepomyslel a do knížky tudíž nenapsal. Naopak, je tam celá kapitola o správném podávání léků, do které se mi dokonce podařilo zainkorporovat fotografie svých vnuků se lžičkou a s kapátkem. Vnuci mají na mě památku a rodiče podávají léky správně. Nestává se, že by dítě sirup zvracelo. Vždy podávejte léky s klidem, nezdůrazňujte, že jde (byť o užitečný) lék, ale jako součást jedení lžičkou například masozeleninových příkrmů, Uvidíte, že bude úspěšní. Dočetli-li jste až sem, děkuji Vám. Ladislav Hanousek

Přijímání nových pacientů:

vzhledem k tomu, že jsme již dávno překročili počet kapitovaných pacientů, které můžeme do péče přijímat, delší dobu nemohu nové pacienty brát.

Jedinou výjimkou jsou noví sourozenci našich stávajících pacientů a děti s bydlištěm v největší blízkosti naší ordinace. Vzhledem k enormnímu nárustu povinností v souvislosti s covid i s jeho předpokládaným nárustem v nejbližších měsících, nestíhám jezdit k novorozencům domů. Prosil bych tedy potenciální zájemce, aby zvážili tuto skutečnost. Novorozence prohlédnu do 2-3 dnů po propuštění z porodnice, a to vždy v dohodnutém termínu ve své ordinaci, kdy bude ordinace vyvětrána a vydesinfikována. Na rozdíl od návštěvy u novorozence doma mám v ordinaci standardní podmínky včetně váhy, což je velká výhoda.

Děkuji Vám za pochopení.


Termíny k nastřelování náušnic do konce června 2022 jsou již obsazeny. Objednávky na další období budeme přijímat až po 7. srpnu. 


Očkování dětí od 5-12 let proti Covid 19 v naší ordinaci: Očkovali jsme v lednu 2022. Další případné zájemce prosím, aby se obraceli na očkovací centrum na dětské klinice FN.


Informace z 2.2.2022:

Očkování dětí proti Covid-19 

Na konci roku 2021 byla zahájena distribuce očkovací látky proti nemoci covid-19 pro děti od 5 do 11 let od společnosti Pfizer pod firemním názvem Comirnaty. Již dříve jsem na našem webu napsal svůj názor na očkování této skupiny dětí a nyní bych ho chtěl ještě rozšířit podle stanoviska MUDr. Zdeňka Zímy, místopředsedy OSPDL - Odborné společnosti praktických dětských lékařů. Je to společnost s velmi vysokým kreditem, jejíž názor pokládám za velmi objektivní. Text je to dlouhý, ale kdo by chtěl vědět o očkování víc, může pro něj být text užitečný.
Všichni víme, že díky dosavadní imunizaci prováděné v minulých letech, přestala být pediatrickou hrozbou řada infekčních nemocí dětského věku. Přitom nešlo jen o samotné nemoci jako pravé neštovice, dětská obrna (poliomyelitis), černý kašel či tetanus. Šlo zejména o počet komplikací a trvalých následků, které se vyskytovaly v průběhu těchto infekcí hojně ještě v první polovině 20. století.


Hlavním a nejpodstatnějším benefitem očkování proti nemoci covid-19 je u dětí, ještě více než u dospělých, individuální ochrana. Na rozdíl od dospělých pacientů je průběh onemocnění u dětí ve většině případů mírný, či dokonce asymptomatický. Z nepochopitelných důvodů však máme sklon vidět za nemocí Covid-19 jen obraz respiračního selhání či multisystémové zánětlivé odpovědí a navazujícího multiorgánového selhání. V dětském věku však nesmíme opomíjet jiné projevy nemoci, které mohou právě při mírném průběhu představovat dominující klinické příznaky. Za dobu trvání pandemie máme popsány solidní soubory dětí s karditidou, perikarditidou a jinými projevy zánětů cév. Nepopiratelným faktem je také narušení stávajících nervových spojení v mozku po infekci práv ě koronavirem. Další práce pojednávají o postižení celé nervové soustavy, neuritidě, mírně probíhající encefalitidě či meningitidě. Nečetné práce referují také o vlivu nemoci na imunitní systém, krvetvorbu a srážlivost. O vaskulitidách provázejících i mírný průběh nemoci ani nemluvě. Takže tvrzení o iluzorním získání tzv. „přirozené imunity“ po lehkém prodělání nemoci je nejen zavádějící, ale i nebezpečné. Navíc přirozenou vlastností viru jsou časté mutace a s nimi spojené změny nejen jeho chování, ale i epitopů na jeho povrchu významných pro imunitní odpověď organismu. Určitě můžeme ještě do jara očekávat jiné varianty viru, které se mohou projevovat zcela odlišně od Omikronu.

Po očkování
získává dítě hladiny protilátek proti S-proteinu, které odpovídají neutralizačním protilátkám po prodělané nákaze virem SARS-CoV-2. Nakolik budou snižovat riziko asymptomatické nákazy a možné transmise viru dále při případné nákaze je v tuto chvíli pochopitelně předmětem výzkumu. Již nyní je však možné s jistotou tvrdit, že očkování sníží riziko závažných průběhů, především u chronicky nemocných a rizikových dětí. Dalším benefitem bude s jistotou snížené riziko právě těch často opomíjených projevů nemoci covid u dětí (myokarditidy, perikarditidy, meningitidy, encefalitidy, neuritidy, vaskulitidy a dalších). Ty se mohou týkat i naprosto zdravých dětí bez jakýchkoliv rizik a v rekonvalescenci mohou generovat dlouhodobé obtíže označované jako „long covid“.

Očkování dětí ve věku 5–11 let vakcínou Comirnaty se sníženým obsahem mRNA partikulí je velmi dobře snášeno. Nežádoucí účinky jsou převážně lokální a ve srovnání s dospělými jsou mírnější a méně časté. Vzhledem k době, kdy je očkovací látka uváděna na evropský trh, máme k dispozici, kromě registrační dokumentace prokazující bezpečnost a účinnost vakcíny, již i první poregistrační data z užívání vakcíny ve Spojených státech a Izraeli. Navíc jsou k dispozici první rešerše o masivním očkování dětí v Číně již od 3 let vakcínou Sinovac, které co do množství očkovaných značně převyšují naše evropské představy a také hodnotí očkování kladně.

V otázce populačních efektů očkování, které někteří kolegové předpokládají, považuji - stejně jako dr. Zíma -za nutné hodnotit data střízlivěji. Je faktem, že chování a životní styl dětské populace se značně odlišuje od dospělých. Důsledkem je značně vyšší frekvence sociálních kontaktů, a to napříč více sociálními skupinami (rodina, škola, kroužky, kamarádi atd.). Potenciál k šíření respirační nákazy je tedy nezpochybnitelný. Navzdory teoretickým úvahám však již od léta 2020 máme za prokázané, že postavení dětí (zejména cca do 14 let) v epidemiologii této nákazy je odlišné od dospělých. Riziko nákazy od dítěte je významně nižší než riziko nákazy od dospělého. Představa dítěte jako významného zdroje nákazy tedy není zcela správná. Ve studiích bylo prokázáno, že nejčastěji dochází naopak k nákaze dítěte od dospělého v rodině nebo ve škole. V České republice se díky dlouhému uzavření škol podařilo podložit tuto hypotézu i statistickými daty. Ty ukazují, že k masivnímu zvýšení záchytu pozitivních dětí došlo až v časovém odstupu od uzavření škol, kdy děti trávily většinu času před obrazovkami počítačů při distanční výuce. Přitom ani tuto hypotézu nelze přijímat nekriticky. Lze totiž jistě předpokládat, že u očkovaných dětí bude podobně jako u dospělých nižší virová nálož, a očkováním dětí tedy lze dosáhnout dalšího snížení virové nálože v celé populaci. Stejně tak riziko nákazy od dítěte není zcela nulové a jeho očkováním lze nepochybně snížit možnost nákazy rizikových osob v jeho okolí

(prarodiče, chronicky nemocní). Prioritně však je jistě optimální dosáhnout plné proočkovanosti rizikových skupin než spoléhat se na nepřímou ochranu.
Shrnu-li výše uvedené, je možné doporučit očkování všem osobám, pro které je určeno, tedy i dětem od 5 let věku. Očkovací látka je bezpečná a účinná srovnatelně s jinými vakcínami podávanými v dětském věku. Nejdůležitějším benefitem je individuální ochrana očkované osoby proti nemoci covid-19, a to nejen respiračním projevům, ale i vůči postižení jiných orgánů. Populační efekty očkování, jako jsou udržení prezenční výuky a prevence omezení v životě společnosti, lze předpokládat, ale na potvrzení těchto předpokladů si zatím musíme počkat.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


V těchto dnech se může stát, že se špatně dovoláváte na naše linky. Věřte, že ani chvíli během ordinační doby nepromarníme, ale vedle telefonů se musíme věnovat i nemocným dětem, které na ošetření čekají v čekárně. 

Je nám nepříjemné, když musíme vyšetření mnohdy svlečeného dítěte provádět na třikrát, protože je třeba věnovat se telefonům. Přesto je nyní v této době telefon hlavním komunikačním kanálem, a tak spíše prosíme o shovívavost a trpělivost. Býváme v ordinaci i po ordinačních hodinách, protože množství dětí v čekárně - v této době plné virových infektů - je veliké, a tak je možné dovolat se někdy i v této době. Prosím, zda byste mohli k hlášení pozitivních PCR testů, které musíme mít v dokumentaci co nejdříve, využívat spíše mail l.hanousek@wo.cz.

Děkujeme Vám, čekáme asi jako všichni na sluníčko, které určitě situaci v nemocnosti zlepší.Aktuální informace k nemoci Covid 19 jsou na této adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/

Očkování dětí od 5-12 let proti Covid 19 v naší ordinaci: Budeme očkovat od ledna 2022. Dítě pozveme na konkrétní termín prostřednictvím SMS tak, jak zveme na preventivní prohlídky, či jiná očkování. Prosím jen o nahlášení Vašeho zájmu na telefon 495220707, nebo na mail l.hanousek@wo.cz.

Děkuji.


     Můj názor na očkování mladších dětí je shodný s názorem na očkování dětí starších 12ti let či dospělých. Názor vychází jednak z respektu k postkovidovému zánětlivému syndromu, a jednak z počtu bezproblémově oočkovaných dětí očkovací látkou Comirnaty Pfizer v Západní Evropě a v USA. Velmi pečlivě sleduji údaje o studiích Evropské agentury pro léčivé přípravky a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Tyto zdroje pokládám z hlediska odborného za velmi spolehlivé a nemám důvod jim nevěřit.

     Vedle celkem nezávažných místních reakcí (bolest a zrudnutí způsobených místní tvorbou protilátek), byla v jedné francouzské a jedné severské studii sledována teoreticky možná myokarditida a perikarditida (zánět srdečního svalu a osrdečníku). Její výskyt je velmi vzácný a pokud se vyskytne, je to nejčastější u mladých mužů, kteří hned po očkování sportovali. I přes popsané ojedinělé příznaky této postvakcinační komplikace je její výskyt nižší, než stejné nemoci objevující se při infekci Covid a zejména u multisystémového pozánětlivého syndromu. Oprávněný strach bych tedy měl určitě před onemocněním samým, u kterého je tendence k zánětlivým změnám cévním a srdečním, než před očkováním.

     U většiny očkování doporučujeme tělesný klid v den očkování. U očkování proti Covid 19 bych doporučil sportovní aktivitu zavádět až po třech dnech od očkování a postupně.

     Užívaná očkovací dávka Comirnaty od firmy Pfizer je sice vytvořena proti původnímu viru z Wu-Chan, ale existuje více důvodů věřit ve zkříženou ochranu i proti novým mutacím koronaviru.

     Pozitivita PCR reakcí u některých očkovaných může být pozorována. Velký rozdíl je ale mezi pozitivitou přítomnosti viru a skutečným onemocněním Covid 19.I očkovaný člověk je samozřejmě trvale vystaven působení částic koronaviru v aerosolu z dýchacích cest nemocných osob. Osobně jsem však přesvědčen, že očkování ve většině případů zabrání rozšíření viru do celého organismu a těžkým projevům, které vedou k hospitalizaci, případně i k popisovaným úmrtím.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S velkou radostí Vám mohu říci, že nakladatelství Vašut překročilo letos v létě hranici deseti tisíc výtisků knížky "Maminko, není mi dobře" prodaných v síti prodejen Kanzelsberger či u jiných prodejců. Knížka není pro mě zdrojem zisku, ale byla psána se snahou poskytnout rodičům vše, co jsem se za čtyřicet let v ordinaci naučil. Nejde o knížku pro mediky, ale naopak, je určena rodičům. Proto se v ní zabývám v jisté míře i alternativními způsoby léčby, či dobrými radami našich babiček.

Informace o léčbě případné koronavirové nákazy najdete v knížce v kapitole "Chřipka". Covid 19 není sice chřipka, příznaky má Covid 19 velmi široké a zejména postinfekční průběh může být jiný,  ale veškerá léčebná a epidemiologická opatření, která provádějí rodiče doma během onemocnění Covidem 19, se s léčbou chřipky shodují. A to včetně podávání léků alternativních a bylinných.

Nemusíte si knížku kupovat, byť je v běžné distribuční i internetové síti. Stačí, když si ji od někoho vypůjčíte. Najdete v ní však mnoho rad, s pomocí kterých si s nemocemi poradíte mnohdy i sami, aniž byste museli do ordinace či na LSPP. Zejména léčbě kašle jsem věnoval velkou pozornost, protože se stále setkávám s chybným podáváním antitussik - léků tlumících kašel, nebo diety u dětského průjmu.


Na knížce spolupracovalo 12 konzultantů a 3 recenzenti, vše renomovaní lékaři jak praktičtí, tak někteří přednostové z klinik FN.  Vydalo ji zmíněné nakladatelství Vašut. Jsem velmi rád, že tak díky knížce můžeme rodičům poskytnout vodítko k tomu, jak přistoupit k příznakům nemocí v době, kdy není možno zajít ke svému praktickému dětskému lékaři. Věřím, že snad knížka bude pro rodiče i nadále užitečnou pomůckou. Na náš web postupně přidávám některé z článků v přiměřeném rozsahu (zatím zde máme léčbu horečky, některé poznámky k očkování, několik zajímavostí ke genetice, informace pro rodiče novorozenců a další).

Knížka by měla sloužit pro řešení nejběžnějších dětských potíží v době, kdy nejsme k dispozici. Třeba tak ušetříte za návštěvu LSPP, protože si ověříte, že Váš způsob léčby dítěte je správný.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Můj názor na očkování proti Covid 19:

Naši pacienti znají můj názor na očkování z rozhovorů v ordinaci, či z citované knížky "Maminko, není mi dobře". Nepovažuji všechna očkování za nezbytná, ale naopak radím provést očkování proti těm nemocem, které mohou dítě při nakažení závažně a dlouhodobě poznamenat do budoucnosti.

Koronavirus se epidemiologicky chová jako chřipka, proti které očkujeme jen na výslovné přání rodičů - a spíše jen u chronicky nemocných dětí. U koronaviru se ale o prostou chřipku nejedná.

Příznaky akutní infekce Covid 19 jsou u dětí zpravidla mírné, podobají se opravdu lehčí chřipce. Jak se ale v průběhu pandémie ukázalo, na rozdíl od chřipky může Covid 19 způsobit u některých dětí tzv. polyorgánový zánětlivý syndrom (Kawasaki sy), který je velmi závažný a je ho nutné léčit v nemocnici - s nejistým výsledkem - a zejména s nebezpečím trvalého poškození srdce. Znám tyto případy z dětské kliniky FN. Tyto komplikace jsou nejzásadnějším důvodem, proč jsem přesvědčen, že je očkování proti Covid 19 i u dospívajících a dětí starších dvanácti let velmi užitečné. Epidemiologická situace byla v létě dobrá, jak jsme odhadovali, ale nyní na podzim se opět zhoršuje a riziko nákazy bude čím dále vyšší. Ohroženi budou všichni ti, kteří nebudou očkováni, nebo nemoc neprodělali.

Prozatím jsou dospívající očkováni v očkovacích centrech, pokud by se měla vakcinace provádět i v pediatrických ordinacích, ihned Vás budeme informovat. 

Pevně věřím - vzhledem k charakteru viru - že by ochrana před nemocí Covid 19 mohla být po vakcinaci delší než 1 rok (jako je tomu u chřipky), takže by se ani očkování nemuselo tak často opakovat. To budeme vědět v roce 2022.


Potvrzování o prodělání Covid infekce pro MŠ, školy a cesty do zahraničí:


Vážení rodiče

věnujte pozornost tomuto textu, který na základě rozhodnutí Odborné pediatrické společnosti vysvětluje potvrzování o prodělaném onemocnění COVID-19. To musí  obsahovat datum prvního pozitivního POC antigenního testu (u nemocného jedince) nebo RT-PCR testu, od kterého neuplynulo více než 90 dní.

Pokud jsme pacienta odesílali na test my z ordinace, máme v dokumentaci dítěte výsledek, který použijeme při vytvoření příslušného potvrzení. Pokud však bylo dítě posláno na test někým jiným (například hygienou), musí nám rodiče doložit výsledek SMSkou od hygienické stanice či z příslušné laboratoře, nebo si ho vyhledat v Informačním centru pro infekční nemoci ÚZIS. Záznam z tohoto centra nám musí rodiče poslat na mail l.hanousek@wo.cz. Já jej vytisknu, založím do dokumentace a rodičům mohu potvrzení vystavit. Pokud tedy máme doklad o pozitivitě testu, můžeme potvrzení (např. pro vycestování do zahraničí) vystavit. Podle PLDD jde o placený výkon, je zpoplatněn částkou 100,- Kč.


Jak postupovat v případě setkání s nákazou Covid 19 (nařízení MZ ČR z 1.3.2021: 1. Jako POTENCIÁLNĚ NAKAŽENÍ se z hlediska hygieny stanou osoby, která se setkaly buď s člověkem mající projevy koronavirové infekce, nebo s člověkem, který má pozitivní PCR test provedený v posledních dnech. Je jedno, jestli ke kontaktu došlo v mateřské škole, na pracovišti, nebo v rodině.


 Potenciálně nakažení jsou povinni neprodleně o této skutečnosti informovat svého praktického lékaře (v případě dětí pediatra). Možné je to buď telefonicky, nebo mailem - v našem případě na L.Hanousek@wo.cz. Je třeba uvést jméno a příjmení potenciálně nakaženého, jeho adresu, rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, telefonní kontakt na mobil a datum kontaktu.


1. Potenciálně nakažení jsou povinni podrobit se čtrnáctidenní karanténě a koronavirovému PCR testu.

Lékař zadá jméno a ostatní údaje potencionálně nakaženého prostřednictvím internetu do celostátní evidence nakažených, čímž umožní nakaženému bezplatně absolvovat test na COVID 19.

Potencionálně nakažený se nahlásí do nejbližšího covidového centra (v případě dětí a dospělých z okresu Hradec Králové je to Fakultní nemocnice v HK). Provede to také pomocí internetu - na webových stránkách nemocnice. Na test se však může potencionálně nakažený dostavit nejdříve 5. až 7. den od kontaktu, aby byl test právoplatný. PCR test výtěrem z nosohltanu (přes nos) není příliš bolestivý, obzvláště u dětí je prováděn velmi ohleduplně.

Výsledek testu obdrží testovaný následující den po testu. Výsledek opět sdělí svému lékaři buď telefonicky, nebo mailem. Sdělí mu i případné obtíže, která má, aby mohl lékař rozhodnout o dalším postupu.


2. NEGATIVNĚ TESTOVANÍjsou ti, kterým test vyšel negativně a současně nemají projevy nákazy Covidem 19. Pokračují v karanténě v celkové délce 14 dnů. Za negativně testovaného se také pokládá člověk, u které byl proveden antigenní test na COVID 19 a současně ani nemá žádné příznaky koronavirové infekce.


3. POZITIVNĚ TESTOVANÍ : jsou to osoby s pozitivním výsledkem PCR testu na COVID-19. Také u nich platí karanténa 14 dnů, ale všechny jejich další kontakty musí na test. Z této povinnosti testu a karantény jsou zpravidla vyjmuty osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid 19 a doba od jejich posledního testu není delší než 90 dnů. Na test také nemusí kontakty, které mají certifikát MZ o provedeném očkování proti Covid 19


UKONČENÍ KARANTÉNY:

 

a) u osob negativně testovaných končí karanténa po 14 dnech od testu, pokud osoba nemá příznaky COVID-19. Nový test na COVID 19 se neprovádí.

Pokud se příznaky Covid 19 během karantény objeví, musí osoba informovat svého lékaře. Ten rozhodne o dalším PCR testu.

b) u osob pozitivně testovaných trvá karanténa také 14 dnů. Pokud se během karantény objeví příznaky nemoci Covid 19, čeká se do jejich ústupu. Po ústupu obtíží se počkají 3 dny a karanténa se ukončí. Stále ale platí, že nejkratší doba karantény je 14 dnů.Můj názor na Covid 19 (říjen 2020)

    Pacienti i známí se mě ptají, co skutečně soudím o nemoci Covid 19. Pokusím se odpovědět tak stručně, jak to jen jde. 
    Otázku, jak je koronavirus nebezpečný, si kladu už několik měsíců sám. Faktem je, že současný Covid 19 postihuje jen málo děti, ty se ale mohou stát jeho přenašeči. Větší příznaky zpravidla děti nemívají. Natož plně rozvinutou nemoc. Děti mají trochu jiný imunitní systém, než dospělí a staří lidé, zmínil jsem se o tom ve své poslední zdravotnické knížce. 
    Děti jsou proti virům obecně odolnější, protože si protivirovou imunitu pěstují již od školkového věku tím, že se setkávají trvale a každodenně s ostatními dětmi (a děti mívají mnohem více nemocí horních dýchacích cest, než dospělí, kteří se potkávají např. v zaměstnání). Virusy nechávají dobré hladiny protilátek (viz typické dětské nemoci jako spalničky či zarděnky). Naopak děti chytají snadněji infekce bakteriální (Haemophillus, Branhamella atp.). Ty ale nejsou moc nebezpečné, projevují se nejčastěji obtížemi horních cest dýchacích - rýmou a kašlem. 
    Nejhůře snášejí Covid 19 lidé staří a zejména chronicky nemocní, nejvíce ti s nadváhou. Jejich plíce infekci neudýchají a lidé končí na JIP. Takže většina opatření je právě kvůli těmto chronicky nemocným pacientům. 
    Určitě souhlasím s rouškami, je to už několika sty léty ověřená ochrana před kapénkami plnými choroboplodných zárodků, které každý vydechuje (proto roušky chirurgů na operačních sálech). Rouška nás ani tolik nechrání proti nakažení (to dokáží jen kvalitní respirátory), ale snižuje zásadně možnost přenosu na ostatní. Bohužel je nutná ale i karanténa, která přenosu na ostatní také brání.  Nošení roušky je ale dobrou formou prevence přenosu koronaviru, pokud jsme nakažení (a bez příznaků, což je časté), na staré a nemocné.     Koronavirus se chová podobně jako virus chřipky. Prevence je tedy stejná jako u chřipky. S D vitamínem to není nic nového, už ve své knížce jeho obecnou důležitost zdůrazňuji. Na recept lze napsat Vigantol, ten se užívá 3 kp. denně, ale v lékárně lze koupit i řadu preparátů s D vitamínem získávaných především z mořských ryb. Na rozdíl od syntetických multivitamínových směsí, které nepokládám za užitečné, je D vitamín dobrý a s ústupem slunečního svitu bude stále důležitější. Existují i sirupy s velkou koncentrací rybího tuku (imunitně velmi zdatný), které jsou chuťově přijatelné. Ale teď po létě máme vitamínu D všichni dost, protože se syntetizuje především za pomoci slunečního záření. Velmi podrobně se zabývám opatřeními vedoucími ke zvyšování obranyschopnosti ve své knížce. Plně vše platí i pro infekci koronaviry. Já osobně se snažím přidat k vitamínu D ještě jablka a hrušky, tedy ovoce, které je z našich zeměpisných šířek. Z těch je C vitamín (navíc i z brambor) nejlépe vstřebatelný. Přidávám si občas i mandarinky a pomeranče, které mám rád a trochu mi připomínají Vánoce. Ty se už blíží a uvidíte, že během nich se i množství nemocných sníží. Tak je to vždy. Prostě se musíme snažit spolu s koronavirem na Zemi žít.
    Buďme k němu pokorní, je trochu nebezpečnější, než nastuzení, přiměřeně se chraňme a chraňme starší a chronicky nemocné a nesmějte se těm, kdo roušky nosí.  Ale děs není nutný. Vyvolává stres a ten zhoršuje, jak známo, imunitu... A tak se společně držme... a těšme se na ty Vánoce... Osobně si myslím, že děti nebudou nějakým zásadním přenašečem koronaviru až začnou chodit do školy. Proto jsem byl i zastáncem jejich brzkého návratu do škol.  Nemám však tento předpoklad doložený žádnou studií, spíše postupuji analogicky k jiným infekcím. Přesto se musíme - alespoň do doby, než budou ve světě nějaké relevantnější názory na přenos Covidu 19,  smířit s testováním. O jeho frekvenci lze diskutovat, ale určitě se mu musíme podřídit. 

O očkování proti coronaviru platí plně to, co říkám a píši až asi dvacet let: U každého očkování záleží na tom, co má větší riziko. Zda očkování, nebo nemoc jako taková. Covid 19 je velmi zvláštní infekce, zrádnější, než jiné virózy, jakkoliv jsou epidemiologická opatření stejná, jako u chřipky. Očkování je u dospělých jedinců rozhodně důležitou cestou k oslabení infekce a zejména dobrou prevencí zahlcení jednotek intenzívní péče nemocnými.

O očkování u dětí se stále diskutuje. Celosvětově probíhají intenzívní studie, které mají posoudit právě to, co zvažujeme i my: Je-li očkování menším rizikem, než onemocnění samo. I když coronavirus postihuje méně děti, než dospělé, přesto se čas od času právě u dětí vyskytne tzv. polysytémový zánětlivý syndrom, které dítě ohrožuje na životě. Do doby, než by mělo dojít k případnému očkování dětí, budeme mít spoustu nových informací z mnoha zemí a budeme o věci diskutovat mnohem erudovaněji.

A pokud jste měli sílu dočíst až sem, přidám jeden zajímavý text, který se mi dostal do rukou:

Anonymní příspěvek ze sociálních sítí:

Byl jsem očkován proti covidu. A ne, nemám ponětí, co je ve vakcíně,

ani ve všech těch, které jsem dostal jako dítě, stejně jako netuším, co

je v lécích jako Brufen, Paracetamol, Nimulid nebo Andol, které beru,

když mě bolí hlava, když mám teplotu, nebo co je v jiných léčebných

postupech - anestezie při operaci nebo nejběžnější oprava chrupu,

antibiotikum proti zánětu, ani ve vakcíně proti tetanu, chřipce, nebo

ve vakcínách pro děti. Věřím svému lékaři, když říká, že je to nutné.

Taky přesně ani spolehlivě nevím, co je v rohlíku nebo kebabu. Nemám

ponětí, co je v dalším jídle, které jím, v nápoji, který piju...

Dokonce ani neznám každou složku mého mýdla, šamponu nebo deodorantu.

Nevím, jaký je dlouhodobý efekt používání mobilu, ani jestli se v

kavárně, kde jsem zrovna pil espresso, opravdu používaly čisté kelímky

a jestli si obsluha myla ruce.

Většinou... Je spousta věcí, které nevím a nikdy se nedozvím.

Vím jen, že život je krátký, velmi krátký a já chci pořád dělat něco

jiného, než sedět doma. Pořád chci chodit ven, flákat se a cestovat,

beze strachu objímat lidi a najít ten smysl života „z dřívějška“.

V dětství i v dospělosti jsem byl očkován všemi vakcínami z povinného

očkovacího průkazu. S rodiči jsme věřili ve vědu a nikdy jsme se

nenakazili ani nepřenesli žádnou z infekčních nemocí, proti kterým jsme

byli očkováni.

Byl jsem očkován, ne proto, že by to mělo být podle vlády, ale:

* neonemocnět a nezemřít na Covid-19,

* nevzít si nemocniční lůžko, když onemocním, a odebrat ho někomu, kdo

z důvodu akutního a život ohrožujícího onemocnění toto lůžko potřebuje

mnohem více,

* obejmout své milované,

* žít svůj život,

* že covid-19 se konečně stane starou a špatnou vzpomínkou,

* chránit nás, NÁS VŠECHNY.

Starší informace: 

14. července 2017 jsem přidal do galerie "O dětských nemocech" ještě článek "Něco genetického na odlehčení", který je spíš pro zábavu, než odborným textem. Čtyřicet let sleduji jisté genetické souvislosti, ať již ve vlastnostech dětí a jejich rodičů a prarodičů, tak souvislosti v tom, kdy se rodičům narodí chlapeček či holčička. Berte, prosím, tento text opravdu jako čtení pro chvíle volna, velmi jsem vážil jeho zveřejnění, protože se zcela odlišuje od textů popisujících jinak seriozně a zcela vážně příznaky dětských nemocí a jejich léčbu. Možná budu muset text časem vyřadit, abych nebyl považován za dalšího Ericha von Danikena, ale pokud mi někdo napíše názor a své zkušenosti, budu rád. LH...