Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Kojení

  1. Hlavním pravidlem, které je třeba si v prvních dnech po porodu osvojit je, že čím je kojení častější, tím mléka tělo vyprodukuje. Maminka by tedy měla kojit kdykolivbude mít dojem, že má dítě hlad, i kdyby to mělo být 12x za den. Jeden z našich nejznámějších a nejuznávanějších pediatrů prof. Švejcar říkal, že do šesti týdnů by měl kojenec dostat pít kdykoliv bude chtít. Teprve později je vhodné naučit ho například tříhodinovému intervalu, a to jednak proto, aby vždy před dalším kojením došlo k vyprázdnění žaludku, v neposlední řadě ale i z praktického hlediska, aby si maminka mohla organizovat svůj čas mezi kojením.
  2. Sací reflex má novorozenec sice vrozený, přesto trvá několik dnů, než se dvojice sehraje. Není se proto třeba znepokojovat, pokud nedopadnou první pokusy o kojení dobře.  Dítě by mělo být přikládáno k prsu, ne prs k dítěti. První pokusy o kojení by měla maminka provádět pomalu a v klidu, není-li si jistá, může o radu požádat naši sestřičku, laktační poradkyni, nebo někoho blízkého.
  3. Důležitá je poloha při kojení. V poloze v sedě by měla mít maminka podepřené nohy malou stoličkou, aby uvolnila tlak v páteři, pod dítětem je vhodné mít na klíně polštář.
  4. Kojící matka by měla mít k dispozici i sklenici vody a případně jídlo.
  5. U novorozenců neprodlužujeme noční přestávku mezi kojeními na dobu delší než čtyři hodiny. Bylo by to příjemné pro rodiče, ale pokud novorozenec nedostane pít dostatečně často, ranní pití je méně vydatné a hmotnostní přírustky jsou menší. 

Poznámka: Firmou Nestlé Česko s.r.o. byl zpracován článek "Tipy a rady pro kojení", který lze nalézt na adrese https://www.nestlebaby.cz/cs/  Vzhledem k tomu, že texty o výživě pokládám za velmi pěkně zpracované a velmi dobře vyvážené (kojení, příkrmy), požádal jsem Nestlé Česko o možnost použít ho.)


Problémy, se kterými se mohou rodiče u dítěte během zdraví i nemoci setkat, jsem shrnul do své knížky "Maminko, není mi dobře", kterou vydalo nakladatelství Vašut v roce 2019. Knížka i její aktualizované dotisky jsou dostupné v běžné knižní distribuci. Zabýval jsem se v ní jak postupy lékařskými, tak i radami, jak v pediatrii využívat léky přírodní.

         

 

 

 

 

...