Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Léčba biostimulačním laserem

Na klinických pracovištích západní Evropy  i USA je v posledních letech stále častěji využíváno příznivých vlastností polarizovaných paprsků získaných lasery s tzv. "měkkým" světlem, které mají hojivé účinky na živou tkáň.

Svým charakterem jde o zásadně odlišný typ laseru, než jaký je užíván např. při chirurgických zákrocích. Podstatu účinku léčebného (biostimulačního) laseru lze vyjádřit takto:

Buňky orgánu, který je nemocný (kůže, podkoží, šlachy), trpí nedostatkem energie k aktivaci obranných mechanismů. Polarizované světlo biostimulačního laseru těmto buňkám energii dodává ve formě fotonů, které pronikají až do těch buněčných struktur, jež energii vytvářejí (do mitochondrií). Takto posílená tkáň se pak snadněji a rychleji hojí. Laser tedy neničí mikroby či neléčí tkáň přímo, ale dodáním energie posílí buňky, a ty pak samy svými reparativními pochody urychlí hojení.

Účinné biostimulační lasery (jejich výkon je 10 - 30x vyšší, než výkon laserů užívaných např. kosmetičkami) jsou využívány více na zahraničních pediatrických pracovištích, než u nás, a to především kvůli vysokým pořizovacím nákladům (desítky až stovky tisíc Kč) . Abychom umožnili i našim pacientům využívat této moderní metody, zakoupili jsme již před mnoha lety první laser i do naší ordinace. Ten byl potom nahrazován lasery novějšími.

UŽITÍ LASERU

Podle zkušeností z jiných pracovišť i našich - od roku 1996 - lze velmi urychlit hojení a zmírnit místní bolestivost u těchto stavů:

  • Opar rtu (velmi účinná léčba, po ozáření se výrazně snižuje výskyt oparu v budoucnosti),
  • Afty, ústní koutky, spáleniny, drobná kožní poranění, kožní vřídky, krevní podlitiny (hematomy), keloidní jizvy, lupénka, stavy po extrakci (vytržení) zubů.

Zvláštní indikací jsou:

  • opakující se angíny

Léčba je zcela bezbolestná, osvícení - i když je hluboké - pacient necítí.

 

Vzhledem k tomu, že laser není běžným, vybavením ordinací dětských lékařů ani praktických lékařů pro dospělé, výkony prováděné laserem nejsou propláceny zdravotními pojišťovnami. 

První dvě léčebná sezení s užitím laseru jsou pro naše pacienty bezplatná, a to ve snaze umožnit všem pacientům využití této účinné léčby. Cena za další ozáření (nejčastěji 3-4),  budou-li si je rodiče přát, bude pro pacienty z naší ordinace nízká, a to 50,-Kč za léčebné sezení.

...