Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Narození mladšího sourozence

Tato situace trochu vybočuje z mého původního záměru podat rodičům pomocnou ruku při rozhodování, zda vzniklou nemoc dítěte léčit doma nebo zda navštívit lékaře či pohotovostní službu. Problémy při narození druhého dítěte jsou však tak častým steskem rodičů v ordinaci, že by pomohlo, kdyby byli rodiče na tuto situaci lépe připraveni.

            Rodiče chápou již samo těhotenství jako radostné očekávání přírůstku do rodiny a málokdy je napadne, že z hlediska dítěte může jít o velký problém.

            Pokud není dítě na příchod sourozence dobře připraveno, může cítit vstup někoho, kdo mu bere jeho výsostné postavení dosud nejmenšího a nedotknutelného člena rodiny, těžce. Ne vždy, ale často se setkáváme s těmito problémy:

 • Dítě ztrácí pocit výhradní lásky, kterou ho rodiče před narozením sourozence zahrnovali. I když to tak z hlediska rodičů samozřejmě není, dítě má jiné vnímání. Aby na sebe upoutalo pozornost, obrací se na rodiče se stálými dotazy, má neobvyklé prosby, trvale se ubezpečuje o tom, že ho mají stále rádi.
 • Dochází k návratu chování z dávné minulosti, říkáme tomu regresní nápodoba. Může se objevit noční, ale i denní pomočování, dítě neudrží stolici, zhoršuje se ve výslovnosti.
 • Některé děti prožívají až frustraci, jejich výsadní postavení milovaného jedince zaplnil někdo jiný. Může to vést i k uzavření se do sebe a pocitu opuštěnosti.
 • Žárlivost se objevuje poměrně často. Starší dítě není schopno ve svém vnímání pochopit, že novorozenec vyžaduje více péče, že se už citově zabarvená řeč, mazlení, nesoustředí jen na ně. Starší dítě pak žárlí nejen na sourozence, ale i na rodiče, dělá jim naschvály.

 

            Nic z toho, co některé děti cítí, nemusí prožívat děti jiné. Starší sourozenec může přijmout mladší dítě s radostí a neobjeví se ani regresní nápodoba, ani žárlivost. Nicméně, stále pamatujme na to, že starší sourozenec ne vždy chápe, že se miminku prostě z podstaty věci musíme více věnovat. Naše chování musíme tedy kontrolovat víc, než bychom si byli ochotni dříve připustit.

            Staršího sourozence bychom měli na narození mladšího sourozence cíleně připravit.

 • Šeptejme se starším dítětem mamince do bříška.
 • Pořiďme panenku ve velikosti novorozence a zkusme si s ní společně hrát ještě před porodem.
 • Pokud v době před porodem nespí starší dítě ve vlastním pokoji, ponechme ho v místnosti s námi, mohlo by se cítit odstrčené a osamocené. Neberme mu jeho postýlku těsně před porodem. Pokud je to nutné z hlediska uspořádání bytu, udělejme to několik měsíců před porodem.
 • Dobrou radu mám od jedné z maminek, která s batoletem připravila ke konci těhotenství dárek pro miminko, který miminku společně předali po jeho příchodu z porodnice. Současně maminka přinesla z porodnice nejen miminko, ale s ním i prvorozenému dítěti dárek od miminka. Dárky si oba sourozenci vzájemně symbolicky předali. Je to vhodná metoda, jak sourozence sblížit.
 • Velmi vhodná je domluva s prarodiči, aby při návštěvě přinesli drobnost staršímu dítěti a nejdříve se věnovali jemu. To tak neztratí svůj pocit člena rodiny, který je stejně důležitý jako novorozené miminko.
 • Nefotografujte se jen s miminkem. Na snímek patří i starší sourozenec, jste přece jedna rodina.
 • Mnohé činnosti související s péčí o miminko může dělat starší sourozenec spolu s maminkou. Může odnášet plenu, přinést krém, potírat nožičky miminka zatímco maminka potírá zadeček.
 • Staršímu sourozenci je vhodné zdůrazňovat jeho výhody: dojde si samo, řekne si co chce, zatímco miminko musí čekat, až přijdeme.
 • Příchod novorozence z porodnice změní ustálené zvyky celé rodiny, vše je jinak, než tomu bylo s jedním dítětem. Pamatujme stále na to, že starší novorozenec vnímá rozdělení citu, jakkoliv je nutné, velmi citlivě.

            A jako muž napíši ještě něco, o čem se moc nemluví: Maminky, nechte si v této době i trochu citu pro manžela. Muži jsou také trochu jako malé děti. Ať si o tom myslí kdokoliv cokoliv a i když má muž z narození dalšího dítěte radost, je pravdou, že se na něj někdy mnoho citu nedostává. Není to vaše vina, jste devět měsíců s miminkem spjaté a rozdělit cit je těžké. Mozková kůra muže to sice chápe, ale podkoří je jen málo ovlivnitelné.

...