Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovacích akcích a škole v přírodě

Podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. musí mít toto potvrzení každé dítě, které se zúčastní dětského tábora ať letního či zimního,  případně školy v přírodě.

Potvrzení vydané v roce 2019 má platnost 24 měsíců a vydáváme ho v ordinaci podle zdravotní dokumentace. Klinické vyšetření dítěte k vydání tohoto potvrzení není nutné. Cena za vystavení potvrzení je 100,- Kč

Formuláře a potvrzení ke stažení

...