Speciální prohlídky, zdravotní potvrzení

Speciální prohlídky a zdravotní prohlídky nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 
Cena za výkony se odvíjí od Věstníku MZ ČR ze 7.12.2016. Aktuální ceník výkonů je na nástěnce v čekárně.

...