Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Přihláška dítěte k zápisu do jeslí či mateřské školy

Jesle či mateřské školy mají své tiskopisy, které poskytují rodičům. Naše vyjádření k možnosti zápisu do jeslí či MŠ musí obsahovat:

  1. Potvrzení, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, případně doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a to podle ustanovení §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů).
  2. Potvrzení o zdravotním stavu dítěte.
  3. Údaj o tom, zda dítě užívá léky.
  4. Možnost účasti dítěte na akcích školy – plavání, saunování, škola v přírodě.
...