Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Zdravotní prohlídky sportovců

Náplň prohlídek se řídí podle vyhlášky č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Typy sportovců se podle této vyhlášky dělí na vrcholové sportovce (většinou reprezentanti - je u nich nutné EKG každým rokem) a na výkonnostní sportovce, to jsou všichni ostatní, kteří se účastní organizovaných sportů, ale i organizovaných tanečních aktivit.

Typy lékařské prohlídky:

 1. Vstupní – to je první, kterou sportovec u lékaře absolvuje bezprostředně po tom, co se do příslušného oddílu zaregistroval. Součástí této vstupní prohlídky je i EKG. EKG záznam musí být uložen ve zdravotní dokumentaci dítěte.
 2. Pravidelná – sportovci ji absolvují každých 12 měsíců. Její součástí je chemické vyšetření moči. EKG není potřeba, pokud to z jiného důvodu nevyžaduje zdravotní stav.
 3. Mimořádná lékařská prohlídka – pokud byla zjištěna při běžné preventivní prohlídce závažná změna zdravotního stavu, pokud má sportovec během sportu subjektivní, běžně nevysvětlitelné  obtíže a z několika jiných, méně častých příčin.

Časté otázky:

 • Potřebuje lékařskou prohlídku každý sportovec?
  Ano, každý kdo se účastní organizovaných sportovních soutěží, nebo se na ně připravuje.
 • Mám lékařskou prohlídku na letní tábor, která je platná 12 měsíců. Mohu ji použít i pro sportovní klub?
  Není to možné, potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na hromadných dětských akcích, je jiné potvrzení. To je zpravidla vydáváno jen podle zdravotní dokumentace dítěte.
 • Jak často musím chodit na prohlídku?
  Po první vstupní lékařské prohlídce musí každý organizovaný sportovec absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku minimálně jednou za 12 měsíců 
 • Musím o lékařskou prohlídku dopředu žádat?
  Ne, prohlídky provádíme v odpoledních ordinačních hodinách.
 • Je třeba provést při sportovní prohlídce laboratorní vyšetření?
  Ano, součástí každé sportovní prohlídky je chemické vyšetření moči (provádíme ho přímo v ordinaci, moč není třeba zasílat do laboratoře)
 • Je nutné absolvovat před každou sportovní lékařskou prohlídkou EKG? 
  EKG je od roku 2013 nutné pouze u vstupní lékařské prohlídky. Je to tehdy, když dítě se sportem začíná a dosud EKG nemělo. Pokud bylo EKG provedeno ke sportovní prohlídce pro jiný sport někdy dříve a EKG záznam je uložen v jeho zdravotnické dokumentaci v ordinaci, zpravidla není nové EKG nutné.
 • Kde je možné získat EKG ke vstupní lékařské prohlídce?
  Na EKG vyšetření je třeba objednat dítě buď na odd. TV lékařství ve FN (dr. L. Vondruška), tel. 495 83 4231, v okresní kardiologické poradně (dr. L. Šmídová)  – stř., čt., tel.  495 865 276, nebo na odd. TV lékařství na Slezském Předměstí (dr. O. Jindra) SNP 636, tel. 495 542 714.
 • Platí se u lékaře za sportovní  prohlídku?
  Ano, cena za výkony, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění se odvíjejí od Věstníku MZ ČR ze 7.12.2016. Aktuální cena je uvedena na nástěnce v čekárně.


Formuláře a potvrzení ke stažení

...